Met vriendelijke groet,
Mr. A.H. van den Boogaart

Rechtstreeks telefoonnr.
secretaresse: 0413 - 48 38 21
bb@svn-notarissen.nl

NCB-laan 1, 5462 GA Veghel | Postbus 110, 5460 AC Veghel

DISCLAIMER
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en /of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen te Uden - Veghel staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van onderhavig e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Dit e-mailbericht is niet voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.